ฤดูใบไม้ผลิ
มีนาคม - พฤษภาคม ฤดูแห่งดอกไม้บาน... จากวันแรกของต้นเดือนมีนาคมที่ดอกเหมยบาน จะกระทั่งวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม
เมื่อดอกซากุระทางตอนเหนือโรยจากต้นฤดูนี้ เป็นเวลาเริ่มต้นของธรรมชาติอันสดใส งดงาม ซึ่งมีการเฉลิมฉลองท่ามกลางธรรมชาติทั่วญี่ปุ่น

ฤดูร้อน
มิถุนายน - สิงหาคม ฤดูแห่งดอกไม้ไฟ... ฤดูกาลแห่งดอกไม้ไฟที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์พร้อมความเขียวขจีทั่วประเทศ ตามสายลมในตอนกลางวัน
และยามค่ำคืน ตามริมแม่น้ำในเมืองต่างๆ ทุกภาคจะเป็ดจุดนัดพบของชาวชนบทตามท้องถิ่นและผู้มาเยือน เพื่อร่วมชมเทศกาลดอกไม้ไฟอย่างมีสีสันและชีวิตชีวา

slide1ฤดูใบไม้ร่วง
กันยายน - พฤศจิกายน ฤดูแห่งใบไม้แดง... เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงในเดือนกันยายน และ ตุลาคม เป็นเดือนที่น่าเพลิดเพลินกับความเย็นสบายในฤดูนี้
นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงแห่งสีเหลืองส้ม แต่เติมขุนเขาราวสีสรรแห่งพรม เป็นเวลาแห่งเทศกาลและกีฬาได้มาบรรจบกับกิจกรรมวัฒนธรรมทั่วประเทศ

slide1ฤดูหนาว
ธันวาคม - กุมภาพันธ์ ฤดูแห่งการเพลิดเพลินกับหิมะ... ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทศกาลต่างๆ จะเกี่ยวพันกับหิมะและน้ำแข็ง นักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลิน
กับหิมะและรูปแกะสลัก และมีส่วนร่วมในประเพณีท้องถิ่นตามฤดูนั้น เทศกาลงานต่างๆ ถูกจัดขึ้นต่อเนื่องกับเทศกาลปีใหม่ อันเป็นวันที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวญี่ปุ่น