หมายเลขโทรศัพท์ที่จำเป็นต่อการเดินทาง


หมายเลขฉุกเฉิน

ตำรวจ

ฉุกเฉิน

110

ของหาย
Lost and Found

(03) 3814-4151 

ข้อมูลทั่วไป

(03) 3501-0110 (Japanese/English)
(03) 3503-8484 (English & Several Other Foreign Languages)

ไฟใหม้/รถพยาบาย

119

ข้อมูลโรงแรม

(03) 5285-8181

ขอความช่วยเหลือ
The Japan Help-Line

(0120) 461-997

การสื่อสาร

รถไฟชินกันเซน

107

ไปรษณีย์กลาง

0570-046-111

ข้อมูลการใช้ชีวิตประจำวัน

ศูนย์ข้อมูล

 (045) 671-7209  (Japanese/English)

 
 ข้อมูลการคมนาคม

ข้อมูลเที่ยวบิน

Haneda

(03) 5757-8111(Japanese/English)

Narita

(0476) 34-5000 (Japanese/English)

Kansai

(0724) 55-2500 (Japanese/English)

JR East Infoline

(03) 3423-0111
(Japanese/English/Chinese/Korean)

Lost & Found

Tokyo Metro

(03) 3834-5577

JR

(03) 3231-1880

Taxi

(03) 3648-0300(Japanese)

TOEI Bus/Subway

(03) 3812-2011

ข้อมูลจราจร

 

(0570) 011-011(Japanese)

Highway

(03) 3506-0111

ข้อมูลรถไฟใต้ดิน

(03) 3837-7046